Join Us

Become a Member today and enjoy instantly:
Free access to all accompaniments.
Play along with unique Mp3 accompaniments.
Adjust the tempo of the tracks you perform.
And much more!

Premium access - only 30.75 PLN ( 6.79 Euro, 7.77 USD, 5.67 GBP) Membership expires after 1 Month. Play anywhere, anytime. 
Dostęp premium tylko 30.75 PLN ( 6.79 Euro, 7.77 USD, 5.67 GBP) Członkowstwo wygasa po 1 miesiącu. Graj w dowolnym miejscu i czasie.
           
Premium access - only 55.35 PLN ( 13.59 Euro, 15.54 USD, 11.33 GBP) Membership expires after 3 Months. Play anywhere, anytime. 
Dostęp premium tylko 55.35 PLN ( 13.59 Euro, 15.54 USD, 11.33 GBP) Członkowstwo wygasa po 3 miesiącach. Graj w dowolnym miejscu i czasie.
           
Premium access - only 98.40 PLN ( 21.74 Euro, 24.87 USD, 18.14 GBP) Membership expires after 6 Months. Play anywhere, anytime. 
Dostęp premium tylko 98.40 PLN ( 21.74 Euro, 24.87 USD, 18.14 GBP) Członkowstwo wygasa po 6 miesiącach. Graj w dowolnym miejscu i czasie.
           
Premium access - only 147.60 PLN ( 32.61 Euro, 37.30 USD, 27.20 GBP) Membership expires after 12 Months. Play anywhere, anytime. 
Dostęp premium tylko 147.60 PLN ( 32.61 Euro, 37.30 USD, 27.20 GBP) Członkowstwo wygasa po 12 miesiącach. Graj w dowolnym miejscu i czasie.
           
1.Choose and pay for a membership plan (using a paypal account or payment card). 2.After paying, you will receive an e-mail with a special link to the registration page (if you do not see it, check SPAM) 3.Complete the registration. 4.That's it. At the next entrances, use the login page using the login and password set during registration. 1.Wybierz i opłać plan członkowstwa (korzystając z konta paypal lub karty płatniczej). 2.Po opłaceniu otrzymasz emailem specjalny link do strony rejestracji (jeżeli go nie widzisz sprawdź SPAM) 3.Dokończ rejestrację. 4.To wszystko. Przy następnych wejściach korzystaj ze strony logowania używając loginu i hasła ustalonego podczas rejestracji.

Visit https://e-classica.net. There you will find the same tracks in the non-subscription payment system.